Jak czytać i zrozumieć wyniki badania emisji spalin?

Możliwość korzystania z pojazdu jest w znacznej mierze uwarunkowana jego stanem technicznym, który przekłada się zarówno na awaryjność wozu i koszty usuwania ewentualnych napraw, jak i oferowany poziom bezpieczeństwa. Sposobem na zatroszczenie się o auto jest regularne wykonywanie przeglądów okresowych przez sprawdzonego mechanika samochodowego. W Skierniewicach usługi tego rodzaju w przystępnych cenach i na wysokim poziomie oferuje firma Auto Części Kołaczek. Wśród istotnych kwestii coraz ważniejsza jest jednak także emisja spalin pojazdu. Przekonajmy się, jak wygląda to w praktyce.

Jakie są normy dotyczące emisji spalin?

Obowiązujące obecnie regulacje prawne wymuszają, by wszyscy producenci pojazdów poddawali je badaniom w warunkach możliwie zbliżonych do tych, w jakich będą eksploatowane. Procedurę testową NEDC (New European Driving Cycle) wykonywaną na hamowni zastąpiła więc procedura WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) sprawdzająca samochody pod kątem zużycia paliwa i emisji spalin podczas jazd drogowych. Najnowszą normą dotyczącą jakości gazów spalinowych jest EURO 6D, której wymaga się od 2021. Wcześniej wytwarzane auta spełniały wymogi EURO 6D-TEMP do 2019, a EURO 6 od 20014 do 2019.

Co sprawdza się podczas pomiarów?

Podczas kontroli emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników spalinowych montowanych w samochodach bierze się pod uwagę poziom tlenków azotu (NOx), a więc tlenku azotu i dwutlenku azotu, a także ilość cząstek stałych (PM) oraz węglowodorów (HC) i tlenków węgla tj. dwutlenku węgla (CO2), jak również tlenku węgla (CO). Dla HC stosowana jest metoda FID dająca rezultaty w obszarze od 0 do 10 000 ppm, przy NOx metoda NDUV ze skalą od 0 do 3 000 ppm, a w przypadku CO i CO2 – metoda NDIR pokazująca wynik z zakresu od 0 do 10%. Warto pamiętać, że samochód musi spełniać normy z momentu, kiedy został wyprodukowany.